Program Konferencji

International academic conference

„Quo vadis, Europe? 
15 years after the biggest enlargement of the EU”

Poznań University of Economics and Business
10 Niepodległości Avenue (building A), Poznań

April 11, 2019 

PROGRAMME 

9:30-10:00 Registration (lobby, ground floor)

10:00-10:15 Opening of the conference (room 111, building A)
Prof. Elżbieta Gołata, Vice-Rector for Research and International Relations
Prof. Ewa Mińska – Struzik, Vice-Dean of the Faculty of International Business and Economics
Prof. Ewa Małuszyńska, Head of Department of European Studies

10:15-11:15 Citizens’ dialogue with Marek Prawda, Head of European Commision’s Representation in Poland (room 111, language: ENG, PL)

Moderator: Prof. Ida Musiałkowska, Poznań University of Economics and Business

11:15-11:30 Coffee break (lobby, 1st floor)

11:30-13:00 Plenary session ‘Quo vadis, Europe?’  (room 111, language: ENG, PL)

Chair: Prof. Ewa Małuszyńska, Poznań University of Economics and Business

Prof. Martin Dangerfield, University of Wolverhampton

Prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Warsaw School of Economics

Prof. Edward Molendowski, Cracow University of Economics

Prof. Nanette Neuwahl, University of Montreal

Prof. Ewa Pancer-Cybulska, Wrocław University of Economics

Justyna Schulz, Ph.D.,  Institute for Western Affairs

Prof. Mário Simões Barata, Polytechnic Institute of Leiria

13:00-13:30 Lunch (lobby, 1st floor)

13:30-15:00 Parallel sessions

v Socio-economic challenges in Europe (room 111, language: ENG)
Chair: Prof. Kamilla Marchewka- Bartkowiak

 • Prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, The importance of preferential trade agreements (PTAs) in EU external trade
 • Prof. Alina Szypulewska-Porczyńska, Belt and Road Initiative as a tool for reducing barriers to UE-Chinese trade
 • Prof.Martin Dangerfield, Fifteen Years of Visegrad Group Post-Accession Cooperation: Continuity and Change
 • Prof. Nanette Neuwahl, Hungary and the EU’s search for its identity                   
 • Prof. Ewa Pancer-Cybulska, Iwo Augustyński, Ph.D., EU regional policy vs drivers of the regional developments. Insights from the machine learning model

v Przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
(room 236, language:PL)
Chair: Prof. Edward Molendowski 

 • Prof. Adam A. Ambroziak,  Polska polityka pomocy publicznej po akcesji do Unii Europejskiej
 • Marta Ulbrych, Ph.D., Rola przemysłu zaawansowanego technicznie w rozwoju regionalnego potencjału przemysłowego Polski
 • Joanna Stefaniak, Ph.D.,  Konkurencyjność polskiego sektora usług w kontekście 15 lat członkostwa w UE
 • Katarzyna Chrostowska-Malak, Ph.D., Ochrona prawa do prywatności w Polsce w świetle RODO
 • Krzysztof Gołata, Ph.D.,  Medialny obraz polskiego przeciwnika Unii Europejskiej
 • Paweł Łopatka, MA, Wpływ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na trendy rozwojowe województwa wielkopolskiego

v Wyzwania społeczno-gospodarcze integracji europejskiej (room 416, language:PL)
Chair: Magdalena Śliwińska, Ph.D.

 • Prof. Krzysztof Szewior,  Bezpieczeństwo społeczne w UE w dobie kryzysu i transformacji.
 • Prof. Rafał Prostak,  Współczynnik dzietności w społeczeństwach UE a satysfakcja z życia współczesnych Europejczyków
 • Adrian Madej, Ph.D., Hegemonia demokracji, czyli o kryzysie partycypacji
 • Ewa Kamarad, Ph.D., Znaczenie zasady wzajemnego zaufania w procesie tworzenia Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
 • Radosław Murkowski, Ph.D, Perspektywa ruchów migracyjnych i uchodźczych w Europie
 • Katarzyna Cymbranowicz, MA,  Strefa Schengen – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Przyszłość projektu „Europy bez granic” w świetle analizy źródeł kryzysu migracyjnego 2015+
 • Grzegorz Zbińkowski, MA, Kryzys migracyjny w UE. Kierunki polityki migracyjnej Polski po 2018 roku

v Rolnictwo w Unii Europejskiej (room 308, language:PL)
Chair: Piotr Idczak, Ph.D.

 • Prof. Mieczysław Adamowicz, Wyzwania i kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie 2021-2027
 • Prof. Arkadiusz Sadowski, prof. Walenty Poczta, prof. Wawrzyniec Czubak,  Przemiany strukturalne polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej
 • Prof. Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Agnieszka Baer-Nawrocka, Ph.D., Ocena współzależności międzygałęziowych w agrobiznesie w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
 • Prof. Walenty Poczta, prof. Wawrzyniec Czubak, prof. Arkadiusz Sadowski, prof. Karolina Pawlak, Wspólna polityka rolna i wspólna polityka handlowa jako czynniki rozwoju rolnictwa polskiego po akcesji do UE
 • Barbara Wieliczko, Ph.D., Polskie rolnictwo - bilans 15 lat członkostwa Polski w UE

15:00-15:30 Coffee break (lobby, 1st floor) & presentation of de Gruyter (room 111)

15:30-17:00 Parallel sessions

v The future of Europe ( room 111, language: ENG)

      Chair: Prof. Martin Dangerfield                                    

 • Kritzman Gargantiel Caballero,MA,  Moving the European Project Forward: Enlargement, the EU Global Strategy, and the Future of Europe
 • Rufat Babayev, Ph.D., Brexit fiasco: a call for a new policy on workers and job-seekers?
 • Prof. Mário Simões Barata, Brexit and the Limits of Article 50 Treaty of the European Union
 • Jakub Gábor, MA, Impact of Brexit on Institutional Framework of European Union
 • Prof. Agnieszka Ziomek, Tomasz Szubert, Ph.D., Development of education, professions and jobs as key success factors for sustainable development of digitalisation in EU. The case for Poland

v Gospodarcze wyzwania współczesnej Europy ( room 236, language: POL)
Chair: prof. Elżbieta Kawecka - Wyrzykowska

 • Prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak,  W kierunku integracji długu publicznego strefy euro
 • Prof. Paweł Śliwiński, Monika Andrzejczak, Ph.D.,  Dychotomia bilansów płatniczych krajów Europejskiej Unii Monetarnej
 • Miłosz Malaga, Ph.D.,  Konkurowanie ceną w prawie rynku wewnętrznego UE: podstawowa swoboda czy objaw braku integracji?
 • Prof. Maciej Walkowski, Unia Europejska wobec chińskiej koncepcji " pasa i drogi". Analiza szans i zagrożeń rozwojowych.
 • Adrian Rycerski, MA, Zwalczanie nadużyć na rynku kapitałowym w Unii Europejskiej
   – od harmonizacji do unifikacji
 • Joanna Tarnowska, MA,  Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro? Analiza
  z perspektywy synchronizacji cykli koniunkturalnych

v Przyszłość Unii Europejskiej  w obliczu Brexitu ( room 416 , language: PL)
Chair: Prof. Adam Ambroziak

 • Prof. Andżelika Kuźnar, Prof. Jerzy Menkes,  UE między Brexitem a nowym Traktatem Elizejskim
 • Prof. Joanna Wiśniewska-Paluszak, Grzegorz Paluszak, Ph.D., Brexit jako twórcza destrukcja deliberatywnej Unii Europejskiej
 • Prof. Bogusław Śłusarczyk, Anna Bem, MA,  Konsekwencje Brexitu dla wymiany handlowej Polski z Wielką Brytanią
 • Prof. Julian Krzyżanowski, Unia Europejska jako wzorzec dla regionalnych porozumień integracyjnych
 • Prof. Andrzej Stępniak, Prof. Maciej Zieliński, Joanna Stefaniak,Ph.D., UE jako liczący się partner globalny w świecie - rzeczywistość czy iluzja?
 • Katarzyna Witczyńska, Ph.D.,  Pozycja UE w gospodarce światowej
 • Joanna Zubilewicz, MA, Strategie Rozwojowe Unii Europejskiej w 2021 roku
 • Sławomir Gromadzki, MA, Unia Europejska wobec wyzwań arktycznych

v Bilans 15 lat członkostwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej
(room 308 , language:PL)
Chair: Prof. Ewa Pancer-Cybulska  

 • Prof. Edward Molendowski, Akcesja do UE i jej wpływ na kształtowanie strumieni handlu zagranicznego Polski w głównych relacjach
 • Irena Kurasz, Ph.D.,  Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na położenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 2004-2019 ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej
 • Prof. Helena Tendera-Właszczuk, Niwelowanie dystansu społeczno-ekonomicznego państw członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej na tle Unii Europejskiej-15 – doświadczenia 15 lat członkostwa
 • Joanna Szafran, Ph.D.,  Wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
  w Polsce, Czechach i Węgrzech - doświadczenia i efekty po 15 latach członkostwa
 • Jolanta Brodowska-Szewczuk, Ph.D.,  The development of competitiveness and innovativeness of enterprises in the aspect of the effectiveness of EU funds in Polish enterprises

18:00- 21:00 Gala dinner ( Restaurant Pretekst, 7 Fredry Street)