Sekretariat Organizacyjny Konferencji

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Europeistyki

dr Judyta Cabańska (sekretarz) - judyta.cabanska@ue.poznan.pl
dr Magdalena Śliwińska - magdalena.sliwinska@ue.poznan.pl
dr Łukasz Wróblewski - lukasz.wroblewski@ue.poznan.pl
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
tel. (061) 854-33-22
tel. (061) 854-33-09

e-mail: euro2019@konf.ue.poznan.pl
http://euro.ue.poznan.pl/pl/konferencja