Katedra Europeistyki

Katedra Europeistyki (Instytut Gospodarki Międzynarodowej) kierowana przez Panią dr hab. Idę Musiałkowską, prof. UEP, koordynuje specjalności Zrównoważona gospodarka światowa (I stopień - licencjat) oraz Przedsiębiorstwo  i dyplomacja gospodarcza w Europie (II stopień - studia magisterskie), usytuowaną na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, administracji, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego, a w szczególności kontekstu europejskiego. Studia na specjalności Zrównoważona gospodarka światowa pozwalają zrozumieć megatrendy gospodarcze, przygotować się do prowadzenia biznesu i dostosowania modeli biznesowych do wymogów płynących z zachodzącej na świecie transformacji klimatycznej. Studia na specjalności Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie dają wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej instytucji, państw do niej należących oraz przedsiębiorstw działających na wspólnym rynku UE. Zapoznają też studentów ze współczesnym środowiskiem międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Studiowanie na naszej specjalności ułatwia bogaty i aktualny księgozbiór Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Biblioteki Centrum Dokumentacji i Badań Europejskich. Studenci specjalności mają możliwość odbywania części studiów za granicą, m.in. na uniwersytetach europejskich, w USA i Kanadzie.

Decyzją Komisji Europejskiej przy Katedrze Europeistyki UEP zostało powołane na lata 2012-2015 Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Jean Monnet Centre of Excellence). Decyzja ta jest wyrazem uznania dla jakości kształcenia i badań prowadzonych przez pracowników Katedry. Wyróżnienie przyznane przez Komisję Europejską ma charakter niezwykle prestiżowy – utworzone przy Katedrze Europeistyki UEP Centrum Doskonałości było jednym z 12 powołanych decyzją KE w 2012 r. w całej Unii Europejskiej. Więcej ...

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

logo LLL

 

Are YOU ready???