Publikacje

Export 27 results:
[ Autor(Asc)] Tytuł Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name to S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ś
Współczesny model globalizacji - konsekwencje dla strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym, Śliwiński, Rafał, and Magdalena Śliwińska , Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Międzynarodowym, Warszawa, p.13-50, (2020)
Polityka ochrony konsumenta, Magdalena Śliwińska , Unia Europejska 2014+, p.295-307, (2015)
Definicja siły rynkowej przedsiębiorstwa jako kluczowy dylemat współczesnej polityki konkurencji Unii Europejskiej, Magdalena Śliwińska , Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Poznań, p.126-153 , (2007)
Jednolity rynek wewnętrzny, Magdalena Śliwińska , Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.170-200, (2018)
Porozumienie CETA lekarstwem na kryzys UE?, Magdalena Śliwińska , Przegląd Zachodni, Volume 362, Issue 2, p.219-232, (2017)
Jednolity rynek wewnętrzny, Magdalena Śliwińska , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.144-169, (2012)
Wspieranie idei sprawiedliwego handlu leży w interesie lokalnej społeczności, Magdalena Śliwińska , Gazeta Prawna, 30.12.2020, Volume 254 (5407), p.B9, (2020)
Polityka ochrony konkurencji, Magdalena Śliwińska , Unia Europejska 2014+, p.150-170, (2015)
Implikacje polityki konkurencji Unii Europejskiej dla nowych państw członkowskich - przykład Polski, Magdalena Śliwińska , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu , Issue Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty, p.58-70, (2007)
Polityka ochrony konkurencji i konsumenta, Magdalena Śliwińska , Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.201-227, (2018)
Ochrona konkurencji we współczesnej gospodarce wyzwaniem dla teorii konkurencji, Magdalena Śliwińska , Ekonomia i Prawo, Volume 12, Issue 2, p.207-219, (2013)
Szukając pozytywnych skutków pandemii, Magdalena Śliwińska , Rzeczpospolita, 14-16.08.2020, p.A21, (2020)
Fair Trade Movement and Market Development for Decent Work and Economic Growth, Magdalena Śliwińska , Decent Work and Economic Growth. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, (2020)
The Structural Power of Enterprises: Beyond the Notion of Market Power, Magdalena Śliwińska , Managing Global Transitions, Volume 13, Issue 2, p.189-206, (2015)
Polityka konkurencji Unii Europejskiej z punktu widzenia wzrostu siły ekonomicznej wielkich korporacji międzynarodowych, Magdalena Śliwińska , Konkurencja w gospodarce współczesnej, Warszawa, p.126-153, (2007)
Geneza i kierunki rozwoju ruchu Fair Trade, Magdalena Śliwińska , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Volume 372, p.20-34, (2018)
Growth in the Polish Fast Growing Enterprises on Foreign Markets and Its Limitations, Magdalena Śliwińska, and Śliwiński Rafał , International Business from the Central European Perspective, Zagreb, p.65-82, (2014)
Siła rynkowa przedsiębiorstwa a pozycja dominująca w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Magdalena Śliwińska , Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, Poznań, p.397-408 , (2007)
Growth and internationalization of fast growing firms, Magdalena Śliwińska, and Śliwiński Rafał , Journal of East European Management Studies, Volume 21, Issue 2, p.231-253, (2016)
Swoboda przepływu usług jako jeden z fundamentów wspólnego rynku europejskiego, Magdalena Śliwińska , Rynek usług w dobie globalizacji , Poznań, p.11-31, (2010)
Integration Character of the CETA Agreement, Magdalena Śliwińska , Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Volume 4, Issue 337, p.111-125, (2018)
10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość, Magdalena Śliwińska, and Odrobina Anna , Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu perspektywa nowych państw członkowskich, Poznań, (2015)
Siła strukturalna przedsiębiorstw jako możliwy kierunek rozszerzania pojęcia pozycji dominującej w prawie konkurencji, Magdalena Śliwińska , Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Volume 49, p.163-173, (2007)
Fair Trade phenomenon - limits of neoclassical and chances of heterodox economics, Magdalena Śliwińska, and Horodecka Anna , Studia z Polityki Publicznej, Volume 3, Issue 23, p.11-37, (2019)
International Development of German Enterprises on the example of the Wielkopolska Region, Magdalena Śliwińska, and Śliwiński Rafał , Entrepreneurial Business and Economic Review , Volume 5, Issue 2, p.211-226, (2017)

Strony