Publikacje

Export 17 results:
[ Autor(Asc)] Tytuł Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name to S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ś
Porozumienie CETA lekarstwem na kryzys UE?, Magdalena Śliwińska , Przegląd Zachodni, Volume 362, Issue 2, p.219-232, (2017)
Jednolity rynek wewnętrzny, Magdalena Śliwińska , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.144-169, (2012)
Polityka ochrony konkurencji, Magdalena Śliwińska , Unia Europejska 2014+, p.150-170, (2015)
Implikacje polityki konkurencji Unii Europejskiej dla nowych państw członkowskich - przykład Polski, Magdalena Śliwińska , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu , Issue Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty, p.58-70, (2007)
Ochrona konkurencji we współczesnej gospodarce wyzwaniem dla teorii konkurencji, Magdalena Śliwińska , Ekonomia i Prawo, Volume XIII, Issue 2, p.1-12, (2013)
The Structural Power of Enterprises: Beyond the Notion of Market Power, Magdalena Śliwińska , International Research Journal, Volume 13, Issue 2, p.189-206, (2015)
Polityka konkurencji Unii Europejskiej z punktu widzenia wzrostu siły ekonomicznej wielkich korporacji międzynarodowych, Magdalena Śliwińska , Konkurencja w gospodarce współczesnej, Warszawa, p.126-153, (2007)
Growth in the Polish Fast Growing Enterprises on Foreign Markets and Its Limitations, Magdalena Śliwińska, and Śliwiński Rafał , International Business from the Central European Perspective, Zagreb, p.65-82, (2014)
Siła rynkowa przedsiębiorstwa a pozycja dominująca w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Magdalena Śliwińska , Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, Poznań, p.397-408 , (2007)
Growth and internationalization of fast growing firms, Magdalena Śliwińska, and Śliwiński Rafał , Journal of East European Management Studies, Volume 21, Issue 2, p.231-253, (2016)
Swoboda przepływu usług jako jeden z fundamentów wspólnego rynku europejskiego, Magdalena Śliwińska , Rynek usług w dobie globalizacji , Poznań, p.11-31, (2010)
10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość, Magdalena Śliwińska, and Odrobina Anna , Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu perspektywa nowych państw członkowskich, Poznań, (2015)
Siła strukturalna przedsiębiorstw jako możliwy kierunek rozszerzania pojęcia pozycji dominującej w prawie konkurencji, Magdalena Śliwińska , Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Volume 49, p.163-173, (2007)
International Development of German Enterprises on the example of the Wielkopolska Region, Magdalena Śliwińska, and Śliwiński Rafał , Entrepreneurial Business and Economic Review , Volume 5, Issue 2, p.211-226, (2017)
Polityka ochrony konkurencji i konsumenta, Magdalena Śliwińska , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.170-194, (2012)
Polityka ochrony konsumenta, Magdalena Śliwińska , Unia Europejska 2014+, p.295-307, (2015)
Definicja siły rynkowej przedsiębiorstwa jako kluczowy dylemat współczesnej polityki konkurencji Unii Europejskiej, Magdalena Śliwińska , Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Poznań, p.126-153 , (2007)