Publikacje

Export 13 results:
Autor Tytuł Typ [ Rok(Asc)]
Filtry: First Letter Of Title to S  [Clear All Filters]
2016
Science-industry cooperation vs. innovativeness of Polish NUTS-2 regions, Czyżewska, Dorota, and Łukasz Wróblewski , Changes and Challenges in the Modern World Economy, Volume 1, Poznań, p.99-114, (2016)
2015
The Structural Power of Enterprises: Beyond the Notion of Market Power, Magdalena Śliwińska , International Research Journal, Volume 13, Issue 2, p.189-206, (2015)
Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, Mrozik, Karol, and Idczak Piotr , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Volume 42, Issue 2, p.181-194, (2015)
2012
Shaping the priorities of the Polish presidency in the Council of the European Union on the basis of the new presidency model, Idczak, Piotr, and Musiałkowska Ida , Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Volume 219, p.139-159, (2012)
Single European Market as an anti-crisis factor in the economic growth of the European Union, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 93, (2012)
The strengthening of the Single European Market in the crisis circumstance, Łukasz Wróblewski, Musiałkowska Ida, and Sapała Magdalena , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 2, p.1-38, (2012)
The strengthening of the Single European Market vs. the crisis, Musiałkowska, Ida, Sapała Magdalena, and Łukasz Wróblewski , Poznań University of Economics Review, Volume 2, p.74-106, (2012)
2008
Służby lingwistyczne instytucji Unii Europejskiej, Czyżewska, Dorota , Stosunki międzynarodowe - International Relations, Volume 3-4, p.139-150, (2008)
2005
Synchronizacja regionalnych cykli koniunkturalnych w UE, Musiałkowska, Ida , Regiony w procesie integracji europejskiej, Poznań, Leszno, p.33-49, (2005)