Publikacje

Export 4 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is konkurencyjność regionalna  [Clear All Filters]
2013
Czyżewska, D. (2013).  Konkurencyjność regionu uczącego się - ujęcie konceptualne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Innowayjność w rozwoju lokalnym i regionalnym(PN 285), 20-28.
2012
Czyżewska, D. (2012).  Istota konkurencyjności regionów . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny . 203-217 .
Czyżewska, D. (2012).  Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy. Department of Strategy and Policy of International Competitiveness. PhD, 268.
Czyżewska, D. (2012).  Ośrodki wspierania innowacji w budowaniu konkurencyjności regionalnej na przykładzie regionu Rodan-Alpy . Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk . 144-155.