Publikacje

Export 11 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is region  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Czyżewska, D. (2013).  Innovation Policy Instruments in Rhône-Alpes – Key Challenges and Future Orientations. World Economy Research Institute Working Papers, Warsaw School of Economics.
Czyżewska, D. (2013).  Innovation policy instruments in Rhône-Alpes - key challenges and future orientations. Poznań University of Economics Review. 2, 65-83.
Czyżewska, D. (2010).  Innowacyjność regionów francuskich w gospodarce opartej na wiedzy . Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy , 145-157.
Czyżewska, D. (2010).  Institutional support of innovation at the regional level . Dimensions of Competitiveness. 71-90.
Czyżewska, D. (2009).  Instrumenty wspierania powiązań między nauką a biznesem na przykładzie francuskiej konwencji CIFRE. Studia Regionalne i Lokalne. 3(37), 120-133.
Czyżewska, D. (2012).  Istota konkurencyjności regionów . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny . 203-217 .