Publikacje

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is nierówności dochodowe  [Clear All Filters]
2018
Magdalena Śliwińska (2018).  Geneza i kierunki rozwoju ruchu Fair Trade. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 372, 20-34.