Publikacje

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is gmina wiejska  [Clear All Filters]
2015
Mrozik, K., & Idczak P. (2015).  Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 181-194.