Publikacje

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is efektywność ekonomiczna  [Clear All Filters]
2015
Idczak, P., & Mrozik K. (2015).  Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 42(2), 161-171.