Publikacje

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is współpraca transgraniczna przedsiębiorstw  [Clear All Filters]
2014
Łukasz Wróblewski (2014).  Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. 1, 97-110.