Publikacje

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is krzywa Beveridge’a  [Clear All Filters]
2014
Idczak, P. (2014).  Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. 32(2), 109-125.