Publikacje

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is polityka regionalna  [Clear All Filters]
2017
Musiałkowska, I. (2017).  Polityka rozwoju regionalnego jako płaszczyzna oddziaływania UE w sferach prawa i ekonomii. Teraźniejszość i perspektywy. Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski.. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia.. 180-203.
2003
[Anonymous] (2003).  Rola polityki regionalnej w zmniejszaniu zróżnicowania regionalnego w UE. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 149-161.