Publikacje

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is zróżnicowanie regionalne  [Clear All Filters]
2003
[Anonymous] (2003).  Rola polityki regionalnej w zmniejszaniu zróżnicowania regionalnego w UE. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 149-161.