Publikacje

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is region transgraniczny  [Clear All Filters]
2013
Łukasz Wróblewski (2013).  Koncepcja regionu transgranicznego. Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo.. 12, 170-180.