Publikacja z udziałem dr Idy Musiałkowskiej

2013-07-11 19:19

Dr Ida Musiałkowska napisała rozdział pt. "Implikacje kryzysu dla zarządzania finansami Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności)", który opublikowano w książce pt. "Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej" pod redakcją J.M. Fiszera i M. Tomaszyka, wydanej przez Instytut Studiów Politycznych PAN.

Share