Wybór seminariów na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku MSG

2020-11-24 12:47

Kierownik seminarium: dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP

Tytuł seminarium:

„Integracja gospodarcza na świecie”;

„Unia Europejska wobec współczesnych wyzwań gospodarczych”;

„Dyplomacja gospodarcza”

Kryteria zapisu: kolejność zgłoszeń i zainteresowanie tematyką.

Przykładowe tematy pracy magisterskiej

1. Integracja regionalna na świecie.

2. Relacje Unii Europejskiej z Chinami w latach x-z.

3. Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

4. Dyplomacja gospodarcza (organizacje międzynarodowe, państwa, regiony, przedsiębiorstwa).

5. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej.

6. Wykorzystanie funduszy unijnych przez przedsiębiorstwa/ administrację publiczną organizacje pozarządowe/uczelnie/ jednostki sektora badawczo-rozwojowego.

7. Spójność gospodarcza i społeczna w Unii Europejskiej.

8. Rozwój regionalny (na wybranych przykładach).

Share