SEMINARIUM MIGRACYJNE

2018-01-05 09:50

19 grudnia 2017 roku w Szkole Głównej Handlowej odbyło się II Seminarium migracyjne pt. „Krajobraz migracyjny Europy”. Przedsięwzięcie to było drugim tego typu spotkaniem w ramach projektu EUMIGRO. Organizatorami wydarzenia były Katedra Studiów Politycznych, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Katedra Europeistyki, Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Centrum Europejskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz organizacje studenckie z wymienionych uczelni: SKN EUrope z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz SKN Coopération Franco - Polonaise i SKN Spraw Zagranicznych ze Szkoły Głównej Handlowej.
Spotkanie miało na celu zainicjowanie dyskusji wśród naukowców, doktorantów oraz studentów na aktualny i ważny temat jakim niewątpliwie jest sytuacja migracyjna w Europie.
Uczestników w Auli I budynku C SGH powitali Pan prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski oraz organizatorka wtorkowego spotkania Pani dr Marta Pachocka. Podczas obrad można było wysłuchać wystąpień podzielonych na dwa panele. W pierwszym z nich, który moderował Pan dr Jan Misiuna, panelistami byli pracownicy naukowi oraz doktoranci. Prelekcje poświęcone były migracjom na rynku wewnętrznym UE, sytuacji Polaków na rynku pracy w Holandii, migracjom przymusowym w Europie, polityce migracyjnej Cypru oraz działaniom w ramach europejskiej polityki rozwojowej w odpowiedzi na kryzys uchodźczy. Wystąpienia zostały przygotowane przez Panią dr Judytę Cabańską z Katedry Europeistyki UEP, Panią dr Małgorzatę Pacek z Centrum Europejskiego UW, Pana dra Artura Adamczyka z Centrum Europejskiego UW, Panią dr Martę Pachocką z Katedry Studiów Politycznych SGH oraz Pana mgra Jakuba Banacha, doktoranta z Katedry Europeistyki UEP.
W drugim panelu moderowanym przez Panią dr Judytę Cabańską głos zabrali studenci reprezentujący koła naukowe z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Pani Justyna Sikorska, Pani Klaudia Włodarczyk (SKN EUrope) oraz Szkoły Głównej Handlowej - Pani Agata Szczepańska (SKN Coopération Franco - Polonaise), Pani Magdalena Golba oraz Pan Michał Domagała (SKN Spraw Zagranicznych,). Prelekcje w tej części spotkania poświęcone były polityce i sytuacji migracyjnej w państwach europejskich - Wielkiej Brytanii, Francji, Polski oraz ważnym kwestiom zarządzania granicami zewnętrznymi UE i integracji lokalnych społeczności z migrantami.
Obrady w ramach II Seminarium Migracyjnego EUMIGRO pt. „Krajobraz migracyjny Europy”, należy udać za bardzo udane. Było to wyjątkowe wydarzenie, które umożliwiło wymianę doświadczeń i poglądów pomiędzy pracownikami naukami, doktorantami a studentami, dotyczących aktualnych problemów z punktu widzenia Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, ale też poszczególnych państw członkowskich. Pozostaje mieć nadzieje, że dyskusja zapoczątkowana podczas wtorkowego spotkania będzie kontynuowana podczas następnych wydarzeń współorganizowanych przez inicjatorów minionego II Seminarium Migracyjnego EUMIGRO.

Share