Polskie doświadczenia z JESSICA w Ameryce Łacińskiej

22-23.10.2018 r. dr hab. Ida Musiałkowska wzięła udział w konferencji "Seminario 70 años de la CEPAL: Planificación para el desarrollo con visión de futuro" organizowanej przez ILPES CEPAL (agendę ONZ ds. gospodarczych Ameryki Łacińskiej) w Santiago de Chile.
Podczas konferencji zaprezentowała artykuł napisany wspólnie z dr. Piotrem Idczakiem poświęcony polskim doświadczeniom w realizacji inicjatywy JESSICA pt. "Polish experiences with the
JESSICA initiative". Prezentacja stanowiła próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu JESSICA może stać się katalizatorem realizacji kompleksowych projektów zrównoważonego rozwoju miast.
Prezentacja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród zgromadzonych naukowców i praktyków z regionu, a żywe dyskusje w kuluarach potwierdzają fakt, że wzajemne uczenie się od siebie może stanowić inspirację w dalszym wdrażaniu rozwiązań w różnych częściach świata.