Nagrody Rektora UEP dla pracowników Katedry Europeistyki

2020-05-14 21:18

Z przyjemnością informujemy, że Rektor UEP przyznał nagrody:
- indywidualną za całokształt dorobku prof. Ewie Małuszyńskiej - kierownik Katedry Europeistyki
- zespołową za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe i cyklu publikacji w wysoko punktowanych czasopismach naukowych dr hab. Idzie Musiałkowskiej z Katedry Europeistyki, dr hab. Agacie Kliber z Katedry Matematyki Stosowanej, dr. hab. Pawłowi Marszałkowi z Katedry Bankowości i dr hab. Katarzynie Świerczyńskiej z Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
- zespołową za osiągnięcia organizacyjne w roku 2019 o istotnym dla Uczelni znaczeniu dr Judycie Cabańskiej z Katedry Europeistyki, dr Wiktorii Domagale i dr hab. Markowi Zielińskiemu
- zespołową organizacyjną: Annie Dybionie-Jaroni związanej z naszą Katedrą oraz Magdalenie Kowalskiej i Agnieszce Chomskiej.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

Share