Nagrody Rektora UEP

2021-05-25 17:45

25.05. br. w Dniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Rektor UEP przyznał nagrody nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami.

Nagrodę indywidualną otrzymała dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP, kierownik Katedry Europeistyki, za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, tj. za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za współautorski artykuł: „Looking for a safe-haven in a crisis-driven Venezuela: The Caracas stock exchange vs gold, oil and bitcoin”, Transforming Government: People, Process and Policy, oraz za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w roku 2020 - za pracę w Zespole ds. strategii UEP na lata 2021-2024.

Nagrodę zespołową II stopnia otrzymały natomiast mgr Anna Dybiona-Jaroni i mgr Agnieszka Chomska z sekretariatu Instytutu Gospodarki Międzynarodowej.

Nagrodzonym Paniom serdecznie gratulujemy!

Share