INFORMACJA O DYŻURACH / INFORMATION ABOUT OFFICE HOURS

2020-03-18 07:31

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 13/2020 z dnia 17 marca 2020 roku oraz wcześniejszym komunikatem w sprawie zaleceń i funkcjonowania Uczelni w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, uprzejmie informujemy, że zawieszone zostają bezpośrednie konsultacje nauczycieli akademickich ze studentami - do odwołania. Konsultacje ze studentami odbywać się będą online (adresy mailowe pracowników katedry znajdują się w zakładkach).

Due to the PUEB Rector's Announcement No. 13/2020 of March 17. 2020, we kindly inform you that the office hours are cancelled - until further notice. You can contact by email.

Share