Własna ścieżka rozwoju regionów peryferyjnych

TytułWłasna ścieżka rozwoju regionów peryferyjnych
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsIdczak, Piotr
EdytorMolendowski, Edward
Book TitleGlobalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie
Pagination168-177
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Słowa kluczowemodel rozwoju, podejście zintegrowane, region peryferyjny, rozwój inkluzywny, ścieżka rozwoju