296 nr czasopisma Regional Studies Association "Regions"

2014-12-16 14:10

W grudniu br. ukazał się 296 numer czasopisma Regional Studies Association "Regions" pod redakcją dr Idy Musiałkowskiej z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr. Marcina Dąbrowskiego z TU Delft oraz dr Laury Polverari z University of Strathclyde. Numer poświęcony jest zagadnieniom transferu polityki oraz uczenia w zakresie polityki regionalnej i miejskiej i zawiera m.in. artykuły autorów takich jak: Giancarlo Cotella i Umberto Janin Rivolin z Politecnico di Torino,  Gilles Lepesant z Centre for International Studies and Research, Paris, Dorina Pojani and Dominic Stead z Delft University of Technology (TU Delft), Martin Ferry z University of Strathclyde, Julie T. Miao z University of Glasgow. W numerze najduje się również artykuł redaktorów numeru pt. "EU-China and EU-Brazil policy transfer and learning in regional development policy".

Share