Publikacje

Export 164 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
2018
Musiałkowska, I., Dabrowski M., & Polverari L. (2018).  Introduction: drawing lessons from international policy-transfer initiatives in regional and urban development and spatial planning. Regional Studies. 52(9), 1165-1168.
Magdalena Śliwińska (2018).  Jednolity rynek wewnętrzny. Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej. 170-200.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2018).  Is the JESSICA initiative truly repayable instrument? The Polish case study. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 142-151.
Magdalena Śliwińska (2018).  New generation trade agreements - an economic challenge for the European Union and its members - the example of CETA. Przegląd Europejski . Tom 4, p. 141-158.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2018).  Ocena dopasowania projektów realizowanych w ramach inicjatywy Jessica do potrzeb występujących na obszarach miejskich. Studia KPZK. 184, 233-246.
Idczak, P., & Mrozik K. (2018).  Periurbanisation – evidence from Polish metropolitan areas. Economic and Environmental Studies. 18(1), 173-192.
Magdalena Śliwińska (2018).  Polityka ochrony konkurencji i konsumenta. Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej. 201-227.
Musiałkowska, I. (2018).  Subnational Development Policy as the Area of Common Interest Under the One Belt, One Road Initiative? The Case of Regional Policy-Making in Poland. The Belt & Road Initiative in the Global Arena.. 141-161.
2019
Kliber, A., Marszałek P., Musiałkowska I., & wierczyńska K. Ś. (2019).  Bitcoin: Safe haven, hedge or diversifier? Perception of bitcoin in the context of a country’s economic situation - A stochastic volatility approach. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 524, 246-257.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2019).  The Capacity of JESSICA Projects to Repay Loans Based on Own Revenues. . Entrepreneurial Business and Economics Review. 7(2), 141-157.
Potluka, O., Kalman J., Musiałkowska I., & Idczak P. (2019).  Civic Engagement in Local Politics in Central Europe. The Routledge Handbook of International Local Government. 344-360.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Mrozik K. (2019).  Ecosystem services in the appraisal of the economic performance of urban regeneration projects exemplified by the JESSICA initiative. Economics and Environment. 3(70), 214-229.
Ida, M. (2019).  Europa współczesna - 100 lat po podpisaniu Traktatu Wersalskiego. Czas wolności - czas przemian. Traktat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce. 389-404.
Magdalena Śliwińska, & Horodecka A. (2019).  Fair Trade phenomenon - limits of neoclassical and chances of heterodox economics. Studia z Polityki Publicznej. 3(23), 11-37.
Idczak, P., Musiałkowska I., & Mrozik K. (2019).  Zdolność projektów JESSICA do oddziaływania na procesy rynkowe w miastach. Biuletyn KPZK. 273/274, 202-222.
2020
Magdalena Śliwińska (2020).  Fair Trade Movement and Market Development for Decent Work and Economic Growth. Decent Work and Economic Growth. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals.
Musiałkowska, I., Idczak P., & Potluka O. (2020).  Introduction. Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe. 1-8.
Musiałkowska, I., & Idczak P. (2020).  JESSICA Initiative to Support Sustainable Urban Development Projects in Poland. Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe. 173–204.
Mrozik, K., Napierała M., & Idczak P. (2020).  Ländliche Gebiete als die Herausforderung der Siedlungswasserwirtschaft in Polen. WasserWirtschaft. 1/2020, 38-45.
Musiałkowska, I., Kliber A., Marszałek P., & wierczyńska K. Ś. (2020).  Looking for a safe-haven in a crisis-driven Venezuela: The Caracas stock exchange vs gold, oil and bitcoin. Transforming Government People Process and Policy . 14(3), 475-494.
Idczak, P. (2020).  Peryferyjność regionalna jako kategoria determinująca cele polityki regionalnej opartej na koncepcji rozwoju inteligentnego. Rozwój na peryferiach? Rozwój czy maldevelopment?. III, 51-66.
Musiałkowska, I., Idczak P., & Potluka O. (2020).  Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe. 208.
Magdalena Śliwińska (2020).  Szukając pozytywnych skutków pandemii. Rzeczpospolita. A21.
Magdalena Śliwińska (2020).  Wspieranie idei sprawiedliwego handlu leży w interesie lokalnej społeczności. Gazeta Prawna. 254 (5407), B9.
Śliwiński, R., & Magdalena Śliwińska (2020).  Współczesny model globalizacji - konsekwencje dla strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem Międzynarodowym. 13-50.

Pages