Analiza przestrzenna projektów JESSICA

Dr Karol Mrozik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (wykonawca w projekcie) uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Środowisko przyrodnicze a rozwój” zorganizowanej w dniach 25-26 września 2018 r. przez Katedrę Ekonomii Rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas obrad dr Karol Mrozik przedstawił referat (współautor dr Piotr Idczak) pt. „The spatial distribution of the JESSICA projects implemented in Polish municipalities”.