Publikacje

Export 14 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is W  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Położenie przygraniczne a poziom rozwoju regionów przygranicznych województwa lubuskiego, Wróblewski, Łukasz , Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część I. Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, Białystok, (2014)
Polsko-niemiecko-szwedzka współpraca regionalna w latach 2007-2013 w Euroregionie Pomerania, Wróblewski, Łukasz , Przegląd Zachodni, Volume 3, p.192-200, (2010)
Economic and Monetary Union crisis - reasons and existing solutions, Wróblewski, Łukasz , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 74, (2012)
Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina, Wróblewski, Łukasz , Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Volume 1, p.97-110, (2014)
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Wróblewski, Łukasz , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Volume 21, (2012)
Wpływ kryzysu gospodarczo-finansowego na przyszłość Jednolitego Rynku, Wróblewski, Łukasz, Musiałkowska I., and Sapała M. , (2011)
Formalizacja i przenikalność granicy państwowej a poziom rozwoju obszarów przygranicznych na przykładzie województwa dolnośląskiego i podlaskiego, Wróblewski, Łukasz , Studia Ekonomiczne i Regionalne, 08/2014, Volume 7, No. 1, p.5-23, (2014)
Rynek wewnętrzny jako priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Wróblewski, Łukasz , Przegląd Zachodni, Volume 3/340, p.281-294, (2011)
The strengthening of the Single European Market in the crisis circumstance, Wróblewski, Łukasz, Musiałkowska Ida, and Sapała Magdalena , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 2, p.1-38, (2012)
New approach towards research in cross-border region, Wróblewski, Łukasz , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 09, p.1-15, (2013)
The geographic and economic peripherality of borderland regions, Wróblewski, Łukasz , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 113, (2012)
Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych. Ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim, Wróblewski, Łukasz , Warszawa, p.322, (2017)
Koncepcja regionu transgranicznego, Wróblewski, Łukasz , Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo., Volume 12, p.170-180, (2013)
Single European Market as an anti-crisis factor in the economic growth of the European Union, Wróblewski, Łukasz , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 93, (2012)