Publikacje

Export 24 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Dorota Czyżewska  [Clear All Filters]
2008
Służby lingwistyczne instytucji Unii Europejskiej, Czyżewska, Dorota , Stosunki międzynarodowe - International Relations, Volume 3-4, p.139-150, (2008)
Wielojęzyczność w UE, Czyżewska, Dorota , Monitor Unii Europejskiej, Volume 1, Issue 43, p.93-99, (2008)
2009
Instrumenty wspierania powiązań między nauką a biznesem na przykładzie francuskiej konwencji CIFRE, Czyżewska, Dorota , Studia Regionalne i Lokalne, Volume 3, Issue 37, p.120-133, (2009)
Regiony uczące się na przykładzie Francji, Czyżewska, Dorota, and Ewa Łaźniewska , Integracja europejska - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Volume Ekonomia 4, p.124-135, (2009)
2010
Innowacyjność regionów francuskich w gospodarce opartej na wiedzy , Czyżewska, Dorota , Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Volume Tom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy , Lublin, p.145-157, (2010)
Institutional support of innovation at the regional level , Czyżewska, Dorota , Dimensions of Competitiveness, Poznań, p.71-90, (2010)
Organizacja i funkcjonowanie administracji międzynarodowej na przykładzie Unii Europejskiej, Czyżewska, Dorota , Zarządzanie organizacjami. Uwarunkowania-procesy-funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), p.50-60, (2010)
Regionalny wymiar kryzysu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Czyżewska, Dorota , Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie , Warszawa, p.9-21, (2010)
2012
Bieguny konkurencyjności we Francji jako platforma współpracy nauka-biznes, Czyżewska, Dorota , Gospodarka Narodowa, Issue 9, p.79-91, (2012)
Istota konkurencyjności regionów , Czyżewska, Dorota , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny , Issue 4, p.203-217 , (2012)
Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy, Czyżewska, Dorota , Department of Strategy and Policy of International Competitiveness, Volume PhD, Poznań, p.268, (2012)
Ośrodki wspierania innowacji a zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, Czyżewska, Dorota , Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020. , Volume Tom II Problemy i przykłady realizaji polityki spójności w polskich regionach i instytucjach, Lublin, p.195-210, (2012)
Ośrodki wspierania innowacji w budowaniu konkurencyjności regionalnej na przykładzie regionu Rodan-Alpy , Czyżewska, Dorota , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk , Kraków, p.144-155, (2012)
Regiony uczące się, Czyżewska, Dorota , Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady, Warszawa, p.107-120, (2012)
Wsparcie instytucjonalne regionów na przykładzie rozwiązań francuskich , Czyżewska, Dorota , Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady, Warszawa, p.254-271, (2012)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji, Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
Wyzwania dla konkurencyjności regionu uczącego się w dobie globalizacji , Czyżewska, Dorota , Optimum. Studia Ekonomiczne, Volume 6, p.185-196, (2012)
2013
Innovation Policy Instruments in Rhône-Alpes – Key Challenges and Future Orientations, Czyżewska, Dorota , World Economy Research Institute Working Papers, Warsaw School of Economics, Issue 317, (2013)
Innovation policy instruments in Rhône-Alpes - key challenges and future orientations, Czyżewska, Dorota , Poznań University of Economics Review, Volume 2, p.65-83, (2013)
Konkurencyjność gospodarki francuskiej w obliczu kryzysu gospodarczego, Czyżewska, Dorota , Gospodarka Narodowa, Volume 7-8, p.113-132, (2013)
Konkurencyjność regionu uczącego się - ujęcie konceptualne, Czyżewska, Dorota , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Volume Innowayjność w rozwoju lokalnym i regionalnym, Issue PN 285, p.20-28, (2013)
2016
Science-industry cooperation vs. innovativeness of Polish NUTS-2 regions, Czyżewska, Dorota, and Łukasz Wróblewski , Changes and Challenges in the Modern World Economy, Volume 1, Poznań, p.99-114, (2016)