Ośrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy

TitleOśrodki wspierania innowacji a konkurencyjność regionalna na przykładzie regionu uczącego się Rodan-Alpy
Publication TypeThesis
Year of Publication2012
AuthorsCzyżewska, Dorota
Academic DepartmentDepartment of Strategy and Policy of International Competitiveness
DegreePhD
Number of Pages268
UniversityPoznań University of Economics
CityPoznań
Keywordskonkurencyjność regionalna, ośrodki wspierania innowacji, region uczący się, Rodan-Alpy
URLhttp://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=221480&from=publication