Publikacje

Export 1 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is Horyzont 2020  [Clear All Filters]
Book Chapter
Musiałkowska, I. (2013).  Współfinansowanie polityki badawczo-rozwojowej z budżetu Unii Europejskiej po roku 2013. Dylematy budżetu i wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. 153-169.