Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom I. Aspekty prawne, finansowe i handlowe

TitleUnia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom I. Aspekty prawne, finansowe i handlowe
Publication TypeBook
Year of Publication2015
Series EditorMałuszyńska, Ewa, Mazur Grzegorz, and Idczak Piotr
Number of Pages304
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
CityPoznań
ISBN 9788374178570
Abstract

„Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości” zorganizowanej przez Katedrę Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach Centrum Doskonałości Jeana Monneta w kwietniu 2015 r. Zawarte w niej referaty dotyczą szerokiej gamy aspektów i wyzwań o charakterze prawnym (m.in. przemian instytucjonalnych w UE, ochrony patentowej i ochrony danych osobowych w UE), finansowym (m.in. harmonizacji podatkowej, pomocy publicznej, dyscypliny finansów publicznych) oraz handlowym (m.in. polityki handlowej UE, środków protekcji uwarunkowanej oraz wymiany handlowej UE z krajami trzecimi), przed którymi stoi UE i jej państwa członkowskie. Zawarte w poszczególnych tekstach wnioski, poza walorem poznawczym i naukowym, mogą także zostać wykorzystane przy podejmowaniu w różnych miejscach i przez różne gremia decyzji, co stanowi wymiar praktyczny niniejszej publikacji.