Udział w konferencji ustrońskiej i dyskusja nad efektami inicjatywy JESSICA

Dr Piotr Idczak i dr hab. Idy Musiałkowskej, prof. nadzw. UEP  uczestniczyli w konferencji pt. „Dynamika miejska i regionalna. W stronę globalnej atrakcyjności i konkurencyjności”, która odbyła się w dniach 15-16 listopada 2018 r. w Ustroniu. Organizatorem konferencji była Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Podczas obrad przedstawiono referat pt. „Efekt dźwigni finansowej w projektach miejskich zrealizowanych w ramach inicjatywy JESSICA”.