Referat nt. JESSICI wygłoszony na konferencji w Krakowie

Dr Piotr Idczak uczestniczył w konferencji pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie: konkurencyjność, rozwój, stabilność”, która odbyła się w dniach 21-22 września 2018 r. w Krakowie. Organizatorem konferencji była Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas obrad przedstawiono referat (współautor dr hab. Ida Musiałkowską, prof. nadzw. UEP) pt. „The capacity of JESSICA projects to repay the loans based on own revenues”.