Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju

TitlePrzestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsMrozik, Karol, Idczak Piotr, and Adamska Anna
JournalStudia i Prace WNEiZ US
Volume49
Issue1
Start Page243
Pagination243-253
Date Published12/2017
ISSN2450-7733
Other NumberseISSN: 2300-4096
Keywordsdorzecze, jednolita część wód, koszty, obszar metropolitalny, program wodno-środowiskowy kraju, zarządzanie zasobami wodnymi
Abstract

W pracy analizie poddano strukturę kosztów związanych z realizacją zaktualizowanego planu wodno-środowiskowego kraju. Zaproponowano i potwierdzono przydatność dwóch wskaźników, tj. kosztu realizacji działań planowanych w aPWŚK w przeliczeniu na jednego mieszkańca lub na kilometr kwadratowy. Pozwoliły one na porównywanie różnego rodzaju jednostek przestrzennych (osadniczych – obszarów metropolitalnych Poznania [POM], Łodzi [ŁOM] i Wrocławia [WrOM] i hydrograficznych – dorzeczy). W przypadku obszarów metropolitalnych najwyższe koszty przeciętne stwierdzono we WrOM (207 tys. zł na km2 i 761 zł na mieszkańca), choć planowane koszty ogółem najwyższe były w POM.

URLhttps://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/706/article/11965/
DOI10.18276/sip.2017.49/1-20