Publikacje

Export 53 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Piotr Idczak  [Clear All Filters]
Book Chapter
Civic Engagement in Local Politics in Central Europe, Potluka, Oto, Kalman Judit, Musiałkowska Ida, and Idczak Piotr , The Routledge Handbook of International Local Government, London, p.344-360, (2019)
How Covid-19 impacted the European integration processes? The case of EU Cohesion Policy and budget, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Towards the „new normal” after COVID-19 – a post-transition economy perspective, Poznań, p.30-43, (2021)
Identification of regional peripherality by using multidimensional comparative analysis, , Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, p.37-57, (2012)
Introduction, Musiałkowska, Ida, Idczak Piotr, and Potluka Oto , Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe, Berlin/Warsaw, p.1-8, (2020)
JESSICA Initiative to Support Sustainable Urban Development Projects in Poland, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe, Warsaw/Berlin, p.173–204, (2020)
Peryferyjność regionalna jako kategoria determinująca cele polityki regionalnej opartej na koncepcji rozwoju inteligentnego, Idczak, Piotr , Rozwój na peryferiach? Rozwój czy maldevelopment?, Volume III, Gorzów Wielkopolski, p.51-66, (2020)
Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.25-56, (2015)
Polityka ochrony środowiska, , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.233-244, (2012)
Polityka transportowa, , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.221-232, (2012)
Realizacja gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE, , Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, p.75-97, (2012)
Rola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE, , Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, p.147-158, (2009)
Teoretyczne aspekty integracji, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.12-24, (2015)
The use of repayable financial instruments in the process of regeneration of degraded urban areas on the example of the JESSICA initiative, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Changes and Challenges in the Modern World Economy, Volume 1, Poznań, p.115-136, (2016)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.216-239, (2015)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, (2012)
Własna ścieżka rozwoju regionów peryferyjnych, , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, p.168-177, (2012)
Zróznicowanie regionalne w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, , Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa., p.202-240, (2009)
Journal Article
Assessment of the System of Project Selection under the Cohesion Policy "The Case of the Wielkopolska Region", Idczak, Piotr, and Musiałkowska Ida , Evaluační teorie a praxe, Volume 2014, Issue 2, p.69-98, (2014)
The capacity of ecosystem services in small water retention measures, Mrozik, Karol, and Idczak Piotr , Economics and Environment, Volume 62, Issue 3, p.37-49, (2017)
The Capacity of JESSICA Projects to Repay Loans Based on Own Revenues. , Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Entrepreneurial Business and Economics Review, 06/2019, Volume 7, Issue 2, p.141-157, (2019)

Pages