Publikacje

Export 49 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Piotr Idczak  [Clear All Filters]
Book Chapter
Civic Engagement in Local Politics in Central Europe, Potluka, Oto, Kalman Judit, Musiałkowska Ida, and Idczak Piotr , The Routledge Handbook of International Local Government, London, p.344-360, (2019)
Identification of regional peripherality by using multidimensional comparative analysis, , Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, p.37-57, (2012)
Introduction, Musiałkowska, Ida, Idczak Piotr, and Potluka Oto , Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe, Berlin/Warsaw, p.1-8, (2020)
JESSICA Initiative to Support Sustainable Urban Development Projects in Poland, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe, Warsaw/Berlin, p.173–204, (2020)
Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.25-56, (2015)
Polityka ochrony środowiska, , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.233-244, (2012)
Polityka transportowa, , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.221-232, (2012)
Realizacja gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE, , Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, p.75-97, (2012)
Rola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE, , Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, p.147-158, (2009)
Teoretyczne aspekty integracji, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.12-24, (2015)
The use of repayable financial instruments in the process of regeneration of degraded urban areas on the example of the JESSICA initiative, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Changes and Challenges in the Modern World Economy, Volume 1, Poznań, p.115-136, (2016)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.216-239, (2015)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, (2012)
Własna ścieżka rozwoju regionów peryferyjnych, , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, p.168-177, (2012)
Zróznicowanie regionalne w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, , Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa., p.202-240, (2009)

Pages