Publikacje

Export 45 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Piotr Idczak  [Clear All Filters]
Book Chapter
Civic Engagement in Local Politics in Central Europe, Potluka, Oto, Kalman Judit, Musiałkowska Ida, and Idczak Piotr , The Routledge Handbook of International Local Government, London, p.344-360, (2019)
Identification of regional peripherality by using multidimensional comparative analysis, , Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, p.37-57, (2012)
Pogłębianie integracji europejskiej. Poszerzanie Wspólnot, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.25-56, (2015)
Polityka ochrony środowiska, , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.233-244, (2012)
Polityka transportowa, , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.221-232, (2012)
Realizacja gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE, , Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, p.75-97, (2012)
Rola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE, , Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, p.147-158, (2009)
Teoretyczne aspekty integracji, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.12-24, (2015)
The use of repayable financial instruments in the process of regeneration of degraded urban areas on the example of the JESSICA initiative, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Changes and Challenges in the Modern World Economy, Volume 1, Poznań, p.115-136, (2016)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Unia Europejska 2014+, Warszawa, p.216-239, (2015)
Wspólna polityka rolna, Idczak, Piotr , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, (2012)
Własna ścieżka rozwoju regionów peryferyjnych, , Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, p.168-177, (2012)
Zróznicowanie regionalne w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, , Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa., p.202-240, (2009)
Journal Article
Assessment of the System of Project Selection under the Cohesion Policy "The Case of the Wielkopolska Region", Idczak, Piotr, and Musiałkowska Ida , Evaluační teorie a praxe, Volume 2014, Issue 2, p.69-98, (2014)
The capacity of ecosystem services in small water retention measures, Mrozik, Karol, and Idczak Piotr , Economics and Environment, Volume 62, Issue 3, p.37-49, (2017)
The Capacity of JESSICA Projects to Repay Loans Based on Own Revenues. , Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Entrepreneurial Business and Economics Review, 06/2019, Volume 7, Issue 2, p.141-157, (2019)
Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Studia i Prace WNEiZ US, Volume 47, Issue 2, p.55-66, (2017)
Ecosystem services in the appraisal of the economic performance of urban regeneration projects exemplified by the JESSICA initiative, Idczak, Piotr, Musiałkowska Ida, and Mrozik Karol , Economics and Environment, Volume 3, Issue 70, p.214-229, (2019)
Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej, Idczak, Piotr, and Mrozik Karol , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Volume 42, Issue 2, p.161-171, (2015)
Efektywność mechanizmu dopasowań na rynku pracy w UE, Idczak, Piotr , Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Volume 32, Issue 2, p.109-125, (2014)
Future research on European Union Cohesion Policy: a Master Class during the OPEN DAYS 2014, Petzold, Wolfgang, Guderjan Marius, Smeriglio Alba, Tourtouri Myrto, Surubaru Neculai- Cristian, Salemink Koen, Idczak Piotr, Monsson Christian Kjær, Bajtalan Hunor, Garau Chiara, et al. , Regional Studies, Regional Science, 03/2015, Volume 2, Issue 1, p.184-203, (2015)

Pages