Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej

TitleEfektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsIdczak, Piotr, and Mrozik Karol
JournalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Volume42
Issue2
Start Page161
Pagination161-171
ISSN1640-6818, 2080-4881
Keywordsanaliza kosztów i korzyści, efektywność ekonomiczna, ewaluacja ex ante, zbiornik małej retencji Tulce
Abstract

Analiza kosztów i korzyści sprowadza się do zestawienia potencjalnych korzyści wynikających z wdrożenia określonych działań i kosztów poniesionych na ich realizacje. W efekcie uzyskuje się klarowną informację na temat adekwatności przyjętych rozwiązań pod kątem ich skuteczności w osiąganiu przyszłych oczekiwań. W tym sensie efektywność ekonomiczna jest wykorzystywana w ewaluacji ex ante, ponieważ z wyprzedzeniem wskazuje, czy planowane działania są trafne z punktu widzenia potrzeb społecznych. Uwzględnia określony kontekst społeczno-gospodarczy i identyfikuje potencjalne trudności oraz proponuje rekomendacje, co zostało pokazane na przykładzie planowej budowy zbiornika małej retencji Tulce.

URLhttp://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip42-2015/SiP-42-t2-161.pdf
DOI10.18276/sip.2015.42/2-14