Publikacje

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is współpraca transgraniczna przedsiębiorstw  [Clear All Filters]
2014
Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina, Łukasz Wróblewski , Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Volume 1, p.97-110, (2014)