Seminarium - Czy jesteśmy skłonni pomagać w czasie kryzysu?

2024-06-11 19:12

Zapraszamy do udziału w  seminarium, podczas którego nastąpi prezentacja wyników raportu z badań przeprowadzonych kombinacją metod CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) and CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) opracowanego przez międzynarodowy zespół reprezentujący ośrodki akademickie ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej

Więcej informacji tutaj

Share