Lokalizacja

Katedra Europeistyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań