O raporcie PAN nt. średnich miast w Polsce w "Polityce"

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1716098,1,raport-pan-122-miastom-w-polsce-groza-zapasc-i-marginalizacja.read