Konferencja "Polityki publiczne w Polsce – między centralizmem a lokalizmem"

Dr Ida Muisałkowska i dr Piotr Idczak uczestniczyli w konferencji pt. "Polityki publiczne w Polsce – między centralizmem a lokalizmem", która odbyła się dniach 6 - 7 kwietnia 2017 roku w na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Tematyka konferencji skoncentrowana była wokół następujących zagadnień:

  • polityka publiczna jako obszar działania administracji rządowej;
  • realizacja polityki publicznej – podmioty i instrumenty;
  • efektywność polityki publicznej – kontekst finansowy i polityczny;
  • standardy dotyczące współpracy w trakcie tworzenia polityk publicznych;
  • wdrażanie polityk publicznych;
  • formy partycypacji publicznej;
  • współpraca międzysektorowa i budowanie partnerstwa na poziomie regionalnym i lokalnym;
  • relacje między samorządem i organizacjami pozarządowymi w procesie tworzenia polityk publicznych;
  • rola samorządu specjalnego w realizacji polityk publicznych;
  • formy partycypacji obywatelskiej w realizacji polityk publicznych.

Podczas konferencji Dr Ida Muisałkowska i dr Piotr Idczak zaprezentowali referat pt. "Rewitalizacja jako szczególny przykład polityki publicznej realizowanej na poziomie lokalnym". Abstrakt referatu dostępny jest <<tutaj>>

Program konferencji można pobrać <<tutaj>>