Artykuł w "Europe-Asia Studies"

2018-12-28 16:08

Pod koniec roku ukazała się publikacja autorstwa dr hab. Idy Musiałkowskiej z Katedry Europeistyki UEP i dr. Marcina Dąbrowskiego z TU Delft pt. "EU–China Regional Policy Dialogue: Unpacking the Mechanisms of an Unlikely Policy Transfer". Publikacja z czasopisma "Europe-Asia Studies" w Open Access do pobrania: https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1545899

Share