Publikacje

Export 16 results:
Autor Tytuł [ Typ(Asc)] Rok
Filtry: Autor to Łukasz Wróblewski  [Clear All Filters]
Journal Article
Wiedza i innowacje jako czynniki rozwoju regionalnego w świetle wybranych teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Łukasz Wróblewski , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Volume 21, (2012)
Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina, Łukasz Wróblewski , Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Volume 1, p.97-110, (2014)
The strengthening of the Single European Market vs. the crisis, Musiałkowska, Ida, Sapała Magdalena, and Łukasz Wróblewski , Poznań University of Economics Review, Volume 2, p.74-106, (2012)
The strengthening of the Single European Market in the crisis circumstance, Łukasz Wróblewski, Musiałkowska Ida, and Sapała Magdalena , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 2, p.1-38, (2012)
Single European Market as an anti-crisis factor in the economic growth of the European Union, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 93, (2012)
Rynek wewnętrzny jako priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Łukasz Wróblewski , Przegląd Zachodni, Volume 3/340, p.281-294, (2011)
Polsko-niemiecko-szwedzka współpraca regionalna w latach 2007-2013 w Euroregionie Pomerania, Łukasz Wróblewski , Przegląd Zachodni, Volume 3, p.192-200, (2010)
New approach towards research in cross-border region, Łukasz Wróblewski , Faculty of International Business and Economics Working Papers, Volume 09, p.1-15, (2013)
Koncepcja regionu transgranicznego, Łukasz Wróblewski , Studia Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Gospodarka globalna. Technologia. Społeczeństwo., Volume 12, p.170-180, (2013)
The geographic and economic peripherality of borderland regions, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 113, (2012)
Formalizacja i przenikalność granicy państwowej a poziom rozwoju obszarów przygranicznych na przykładzie województwa dolnośląskiego i podlaskiego, Łukasz Wróblewski , Studia Ekonomiczne i Regionalne, 08/2014, Volume 7, No. 1, p.5-23, (2014)
Economic and Monetary Union crisis - reasons and existing solutions, Łukasz Wróblewski , Institute for Western Affairs' Bulletin, Volume 74, (2012)
Book Chapter
Science-industry cooperation vs. innovativeness of Polish NUTS-2 regions, Czyżewska, Dorota, and Łukasz Wróblewski , Changes and Challenges in the Modern World Economy, Volume 1, Poznań, p.99-114, (2016)
Położenie przygraniczne a poziom rozwoju regionów przygranicznych województwa lubuskiego, Łukasz Wróblewski , Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część I. Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, Białystok, (2014)