dr Barbara Łagan

Zakładki pracownika

Dyżury
Duty hours: 
Tuesday:
15:00-16:00
Wednesday:
15:00-16:00