ZAPISY NA SEMINARIA DYPLOMOWE w roku akad. 2021/2022

2021-11-16 14:13

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 29 listopada – 5 grudnia 2021 studenci drugiego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, studiujących na kierunkach: ekonomia; finanse, audyt, inwestycje; gospodarka turystyczna; międzynarodowe stosunki gospodarcze; polityka społeczna; rachunkowość i finanse biznesu; zarządzanie będą dokonywali wyborów seminarium. Wybory zostaną przeprowadzone w systemie USOS. Każdy student, nawet jeśli zasady zapisów na dane seminarium tego wprost nie wskazują, musi skontaktować się z potencjalnym promotorem w okresie poprzedzającym uruchomienie zapisów w systemie i uzyskać jego zgodę na zapisanie się na seminarium. W przypadku, gdy promotor nie wskazał szczegółowych zasad przyjęć na seminarium, studenci powinni kontaktować się z potencjalnymi promotorami za pomocą poczty elektronicznej tylko ze studenckiego adresu mailowego – NIU@student.ue.poznan.pl. Dopiero po uzyskaniu akceptacji promotora, student może wprowadzić wybór do systemu USOS. Zatwierdzona przez właściwego dyrektora studiów oferta seminariów oraz zasady zapisów znajdują się na stronie internetowej BOS. Oferta seminariów prowadzonych przez pracowników Katedry Europeistyki dostępna jest również w załączonym pliku.

Share