Seminarium "Rewitalizacja - praktyka i legislacja"

Dr Piotr Idczak uczestniczył w seminarium pt. Rewitalizacja - praktyka i legislacja, które odbyło się w Warszawie w dniu 25 listopada 2016 r. Tematem przewodnim spotkania były doświadczenia polskich miast dotyczące rewitalizacji prowadzonej w świetle nowej ustawy. Odbyła się również szeroka dyskusja poświęcona temu zagadnieniu oraz sformułowano wnioski. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele ministerstw, prezydenci i burmistrzowie miast, praktycy i eksperci w dziedzinie rewitalizacji. Poszczególne panele były poświęcone stosowaniu nowej ustawy o rewitalizacji w praktyce, problemom programowania rewitalizacji i jej aspektach w polityce miasta.

Seminarium zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Miastem Stołecznym Warszawa. Wydarzenie miało miejsce na terenie Muzeum Warszawskiej Prag.