Publikacje

Export 147 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Book
Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych. Ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim, Łukasz Wróblewski , Warszawa, p.322, (2017)
Local Participation in Visegrad Countries: How Are Politicians Rooted in the Civil Society?, Potluka, Oto, Idczak Piotr, Musiałkowska Ida, Kalman Judit, Spacek Martin, Kostal Ctibor, Ovadek Michal, and Tholtova Barbora , Praga, p.109, (2014)
Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Małuszyńska, Ewa, Mazur Grzegorz, and Musiałkowska Ida , Poznań, p.483, (2015)
Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe, Musiałkowska, Ida, Idczak Piotr, and Potluka Oto , Berlin/Warsaw, p.208, (2020)
Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich. The European Union 10 years after its biggest enlargement. A "new" Member States' perspective, Małuszyńska, Ewa, Musiałkowska Ida, and Mazur Grzegorz , Poznań, p.491, (2015)
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom I. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, , Poznań, p.304, (2015)
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Tom II. Aspkety społeczne, gospdoarcze i środowiskowe, , Poznań, p.304, (2015)
Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce, Idczak, Piotr , Warszawa, p.249, (2013)
Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności przez Mercosur, Musiałkowska, Ida , Warszawa, p.289, (2016)
Book Chapter
10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość, Magdalena Śliwińska, and Odrobina Anna , Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu perspektywa nowych państw członkowskich, Poznań, (2015)
Civic Engagement in Local Politics in Central Europe, Potluka, Oto, Kalman Judit, Musiałkowska Ida, and Idczak Piotr , The Routledge Handbook of International Local Government, London, p.344-360, (2019)
Current economic integration tendencies in the MERCOSUR, , Europa Balcanica y los paises de la Cuenca del Mar Negro - MERCOSUR: Dinamicas e interacciones, Belgrade, Serbia, p.101-114, (2012)
Definicja siły rynkowej przedsiębiorstwa jako kluczowy dylemat współczesnej polityki konkurencji Unii Europejskiej, Magdalena Śliwińska , Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Poznań, p.126-153 , (2007)
Economic relations of the EU and the countries of the Mediterranean Sea Basin, Musiałkowska, Ida , The Arab Spring , Poznań, p.25-43, (2011)
Europejski Fundusz Społeczny jako narzędzie finansowania rozwoju zasobów ludzkich w Wielkopolsce, Musiałkowska, Ida , uropa w Wielkopolsce, Wielkopolska w Europie. Bilans pierwszego roku członkostwa w Unii Europejskiej, Poznań, p.97-115, (2005)
Fair Trade Movement and Market Development for Decent Work and Economic Growth, Magdalena Śliwińska , Decent Work and Economic Growth. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, (2020)
Growth in the Polish Fast Growing Enterprises on Foreign Markets and Its Limitations, Magdalena Śliwińska, and Śliwiński Rafał , International Business from the Central European Perspective, Zagreb, p.65-82, (2014)
Implementation of European Union law in Poland, Musiałkowska, Ida , Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration, Baden-Baden, p.179-192, (2017)
Implikacje kryzysu dla zarządzania finansami UE (ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności), Musiałkowska, Ida , Zarządzanie procesem integracji europejskiej i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, Warszawa, p.175-192, (2013)
Innowacyjność regionów francuskich w gospodarce opartej na wiedzy , Czyżewska, Dorota , Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Volume Tom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy , Lublin, p.145-157, (2010)
Institutional support of innovation at the regional level , Czyżewska, Dorota , Dimensions of Competitiveness, Poznań, p.71-90, (2010)
Introduction, Musiałkowska, Ida, Idczak Piotr, and Potluka Oto , Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe, Berlin/Warsaw, p.1-8, (2020)
Jednolity rynek wewnętrzny, Magdalena Śliwińska , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.144-169, (2012)
Jednolity rynek wewnętrzny, Magdalena Śliwińska , Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, p.170-200, (2018)
JESSICA Initiative to Support Sustainable Urban Development Projects in Poland, Musiałkowska, Ida, and Idczak Piotr , Successes & Failures in EU Cohesion Policy: An Introduction to EU cohesion policy in Eastern, Central, and Southern Europe, Warsaw/Berlin, p.173–204, (2020)

Pages